eLearning

Kalkulator

Kalkulator - programik obliczający
emisje spalin itd.

zobacz

Wideoblog

Zestaw filmików przedstawiających,
emisje spalin itd.

zobacz

Najnowsze pytania do eksperta

 • Czy to prawda, że ograniczenie spalania węgla w domowych piecach nie zmniejszy smogu w miastach?

  Za powstawanie smogu odpowiada nie tylko spalanie węgla w domowych paleniskach, ale także emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych czy transportu. Ograniczenie spalanego węgla będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie się smogu w miastach, ale nie wyeliminuje tego problemu całkowicie. Ważne jest, aby działania były prowadzone w szerszym zakresie min. ograniczenie ruchu samochodowego w miastach, podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, ocieplenie domu czy wymiana starych nieszczelnych okien oraz szukanie innych alternatywnych sposobów ogrzewania domu. Tylko działanie kompleksowe ma szansę na poprawę jakości powietrza.

 • Dlaczego nie wolno spalać starych mebli?

  Meble zawierają substancje niebezpieczne takie jak lakiery, impregnaty, kleje, okleiny, pianki poliuretanowe (wypełnienie foteli czy sof), farby itp. Podczas ich spalania do atmosfery emitowane są szkodliwe związki min. dioksyny, furany, wielopierścieniowe związki aromatyczne, tlenki oraz pyły. Są one toksyczne i szkodliwe dla człowieka zwłaszcza dla dzieci i osób starszych powodując szereg chorób.

 • Jakie metale ciężkie znajdują się w emitowanych spalinach z domowych palenisk?

  Największy udział w emisji zanieczyszczeń powstałych ze spalania węgla i śmieci w domowych paleniskach ma kadm, rtęć i ołów. Ich ilość wynosi, dla kadmu 40%, dla ołowiu 30% i około 10% dla rtęci. Zostają one uwolnione z odpadów podczas ich spalania.

 • Dlaczego ludzie spalają śmieci w domach?

  To, że śmieci spalane są w piecach wynika zarówno z aspektu ekonomicznego jak i niskiej świadomości ekologicznej. Po pierwsze ludzie chcąc oszczędzić na węglu, na który ich nie stać wrzucają do pieca wszystko, począwszy od plastikowych butelek, starą odzież czy meble. Inni chcąc płacić mniej za śmieci, dlatego ich nadmiar spala w piecach. Niska świadomość ekologiczna na temat szkodliwości spalanych śmieci w piecach, sprawia ze sytuacja taka jeszcze przez długi czas może nie ulec zmianie. Dlatego ważne jest nie tylko potrzebne są zakazy spalania śmieci w indywidualnych paleniskach, ale także szeroko rozwinięta edukacja społeczeństwa na temat skutków spalania śmieci.

 • Jaki wpływ na zdrowie ludzkie mają pyły?

  Im drobniejsze pyły tym bardziej groźne dla zdrowia i życia ludzkiego. Powodują one szereg zmian w organizmiei choroby zwłaszcza płuc, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową. Ich zwiększone stężenie w powietrzu powoduje pylicę płuc a także przyczynia się do wielu chorób, min. zapalenia oczu i spojówek, nasilają choroby alergiczne, astmę. Zwiększają zachorowalność na udary mózgu, raka płuc czy krtani.

Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej
i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej